Over mij

Ik ben Jannie van Weperen en ben mijn loopbaan begonnen als groepsleerkracht in het speciaal onderwijs, cluster vier. Bij leerlingen in het cluster vier onderwijs is er sprake van gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen. Ik werk daar nog steeds met veel voldoening. Door dit werk heb ik veel ervaring met en kennis van leerlingen die in een schoolse situatie problemen ondervinden op het gebied van leren en gedrag.
Om mij verder te ontwikkelen ben ik in 2010 gestart met de studie Orthopedagogiek en heb deze in 2013 afgerond. Daarna ben ik me door diverse cursussen en trainingen nog verder gaan specialiseren.

Visie.
Het kind of de jongere staat centraal. Het uitgangspunt is dat er over problemen kan worden gepraat, waarbij het kind en/of de jongere zijn of haar problemen gaat onderzoeken en oplossen met de orthopedagoog als hulpbron.

Jannie van Weperen is als Basis-Orthopedagoog geregistreerd bij de beroepsvereniging NVO Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.

lidvannvo