Observatie en advies

Observatie en advies

Als een kind of jongere problemen vertoont op school, kan het goed zijn om het kind of jongere te observeren. Een observatie op school behoort tot de mogelijkheden van de Orthopedagogische Praktijk. Vanuit de observatie wordt een verslag gemaakt, adviezen opgesteld en middels een gesprek wordt de uitkomst toegelicht.