Werkwijze

U kunt uw vraag telefonisch of via e-mail voorleggen. Als de hulpvraag passend is binnen de praktijk wordt een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de hulpvraag van het kind of jongere (samen met de ouders) in beeld gebracht. Op grond hiervan worden doelen samen met ouders en kind of jongere opgesteld. De orthopedagoog legt dit vast in een plan van aanpak. Dit plan wordt in een vervolggesprek besproken met kind of jongere en met de ouders en ondertekend door het kind of jongere, ouders en orthopedagoog.
Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

De duur van het contact is afhankelijk van de problematiek en de vorm waarin de ondersteuning wordt aangeboden.Ā Voortdurend worden begeleiding en training geĆ«valueerd. De begeleiding en/of training wordt afgesloten met een evaluatieverslag.