Cogmed Werkgeheugen Training

Cogmed Werkgeheugen Training

Lukt het je niet te concentreren door allerlei gedachten?
Kost het je moeite om de hoofd – van de bijzaken te onderscheiden?
Je wilt jezelf focussen op iets, maar word je snel afgeleid?

Zijn bovenstaande voorbeelden voor u of uw kind herkenbaar en komen ze regelmatig voor?

Dan is er waarschijnlijk sprake van een werkgeheugenprobleem. Gelukkig kunnen we ons concentratievermogen verbeteren door het werkgeheugen uit te dagen en te trainen. De Cogmed Werkgeheugen Training maakt dit mogelijk. Het is wel een stevige training maar wel met een wetenschappelijk aangetoond en blijvend resultaat voor meer dan 80% van de deelnemers.

De Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen methode die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. De Cogmed Werkgeheugen Training kan onder begeleiding van een coach toegepast worden bij kinderen en volwassenen met concentratieproblemen; ADD; ADHD en niet aangeboren hersenletsel (NAH​), maar ook bij andere oorzaken van werkgeheugenproblematiek, zoals een beroerte (CVA) of chemobehandeling bij kanker.

Hoe werkt de Cogmed Werkgeheugen Training?

De kracht van de Cogmed Werkgeheugen Training is dat het programma uit een serie oefeningen bestaat die allemaal specifiek gericht zijn op het verbeteren van het werkgeheugen en die adaptief worden aangeboden. Adaptief betekent in dit geval dat het trainingsprogramma zich aan je niveau van presteren aanpast en je continu uitdaagt om nog beter te presteren. Door het adaptieve karakter van het programma wordt de deelnemer stelselmatig uitgenodigd om zijn eigen grenzen te verleggen. Alleen dan zal het brein zich aanpassen en zal het effectief getraind worden. Deze uitgekiende en wetenschappelijk onderbouwde trainingsmethodiek is ontwikkeld door wetenschappers in samenwerking met gamedesigners. Hierin onderscheidt Cogmed Werkgeheugen Training zich van andere trainingsmethoden of de zogenaamde braingames voor diverse spelcomputers. De trainingsvoortgang is op verschillende manieren te volgen door de deelnemer (of de ouder/leerkracht) die traint en door de Cogmed Coach. Stimulans en beloningen zijn op verschillende manieren verwerkt in het programma.

Waaruit bestaat het trainingsprogramma?

De Cogmed Werkgeheugen Training is een intensief programma van 25 trainingssessies, die in een periode van 5 weken doorlopen wordt. Per week wordt er 5 dagen getraind en 2 dagen gerust. Per leeftijdscategorie zijn verschillende trainingen ontwikkeld. :
– voor kinderen 4-7 . De duur van de training per dag 15/20 minuten.
– voor kinderen/jongeren van 7-17 jaar . De duur van de training per dag 45/60 minuten.
– vanaf 18 jaar. De duur van de training per dag 30/40 minuten.

Omdat het effect van de Cogmed Werkgeheugen Training staat of valt met een goede uitvoering, wordt het hele traject begeleid door een  gekwalificeerd Cogmed Coach. De Cogmed Coach is een ervaren behandelaar of begeleider die een uitgebreide  opleiding heeft gevolgd op het gebied van de Cogmed Werkgeheugen Training. De Cogmed Coach kan via internet de voortgang van het proces tot in details volgen en geeft regelmatig (meestal wekelijks) feedback. Vooral bij kinderen en jongeren, maar ook bij veel volwassenen zijn kwesties rond motivatie en inzet tijdens de training belangrijk. Bij kinderen wordt van een ouder of leerkracht verwacht dat hij/zij het kind adequaat begeleidt. De Cogmed Coach zal de ouder of leerkracht hierin begeleiden. De contacten met de Cogmed Coach gaan vooral via de telefoon of e-mail, waardoor de training grotendeels thuis of op school plaats kan vinden.

 Welke resultaten kunt u verwachten?

Uit de diverse onderzoeken naar het effect van de Cogmed Werkgeheugen Training komt naar voren dat:
– het werkgeheugen verbetert
– concentratie en aandacht verbetert
– ADHD-klachten verminderen
– beter in staat om afleidingen te negeren

Cruciaal voor het bereiken van resultaten is dat er effectief getraind wordt. Effectief trainen houdt in dat de deelnemer continu aan de grens van zijn vermogen traint, oftewel zich actief blijft inspannen en doorzetten.