Welkom

Orthopedagogische Praktijk Jannie van Weperen is een kleinschalige praktijk voor kinderen en jongeren. De praktijk is gericht op vraagstukken die vooral voortkomen vanuit en in een schoolsituatie. De praktijk biedt advies, ondersteuning en begeleiding bij leer-, gedrags-, en opvoedingsproblemen.

Soms ben je onderweg en lukt het even niet. Er wordt dan in de praktijk gekeken hoe er een steun(tje) in de rug kan worden geboden. Het kind, de jongere staat daarbij centraal met zijn of haar eigen kwaliteiten, talenten en behoeften. Het uitgangspunt daarbij is denken in oplossingen en niet in problemen. Ouders, school, buurt en anderen kunnen daarbij ondersteunend werken.
De koffer staat symbool voor ontwikkeling en groei. Alles wat je leert, soms met hulp, stop je in je eigen koffer. Als het goed is, wordt deze koffer gedurende je leven steeds voller.